Instructor

Heli Kyllönen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kehityspsykologian kurssilla tutustutaan kehityksen eri osa-alueisiin ihmisen elämänkaaren varrella. Kurssin tavoitteena on, että oppilas ymmärtää psyykkisen kehityksen moniulotteisuuden sekä oppii kehityspsykologian keskeiset käsitteet sekä teoriat.

Verkko-ympäristössä on jokaisesta aihealueesta materiaalia. Jokaisesta aihealueesta on alaosassa muistiinpanot, joita voit käyttää opiskelun tukena. Muistiinpanoista löytyy myös mp4 -muotoinen video, jossa on mukana ääniraita, jossa selitän ja syvennän muistiinpanoja. Lisäksi olen liittänyt osioihin muita videoita ja artikkeleja, josta saat mielenkiintoista lisätietoa aiheesta. Kurssilla käytettävä kirja on Mielen maailma 2. Osioihin on merkitty krijan vastaavat sivut, lue siis myös kirjan kappaleet.

Jokaisesta osiosta on itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, jotka löytyvät erilliseltä tehtävät -välilehdeltä, joissa ne on numeroitu osioiden mukaan. Huomaa, että tehtävissä on palautuspäivämäärät, joihin mennessä ne on palautettava. Kurssilla tehdään myös tehtäviä, joissa haastatellaan tai havainnoidaan ihmisiä eri ikäkausina. Lisäksi jokainen osallistuja osallistuu kurssin aikana valituista teemoista käytävään keskusteluun keskusteluforumilla. Keskustelufoorumilla voi käydä myös yleistä keskustelua kurssin teemoista ja esittää kysymyksiä aiheista tai tehtävien tekemisestä tai mistä vaan. Pyrin vastaamaan niihin mahdollisimman nopeasti, mutta myös opskelijat voivat vastata toistensa kysymyksiin.

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn