KE4 - Metallit ja materiaalit

Instructor

Sini Kähkönen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tavoitteet

  • tunnet teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden jalostusprosesseja
  • tunnet hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä sekä osaat kirjoittaa hapettumispelkistymisreaktioita
  • osaat sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet sekä niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia
  • tunnet erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä sekä kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä menetelmiä
  • osaat tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä. 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn