Instructor

Sini Kähkönen

Reviews (1)

Sahra Laine

Overview

Kurssin tavoitteet:

  • ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen elinympäristössä
  • ymmärtää energian sitoutumisen ja vapautumisen kemiallisissa reaktioissa sekä niiden merkityksen
  • osata kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja käsitellä reaktioita matemaattisesti
  • osata tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin sekä reaktionopeuteen ja -mekanismeihin liittyviä ilmiöitä

 

Kurssin arviointi:

  • aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • tehtävien tekeminen eliademyssa
  • työselostuksen tekeminen
  • työskentely ePortfoliossa

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn