Karjääriõpetus 12 - Õismäe Gümnaasium

Instructor

Lea Rüüsak

Reviews (2)

Marchell Alas
Marchell Alas

Overview

Kursuse hinne koosneb:

 

1 . Tunni tegevused

            kohalkäimine

            tunnis osalemine – arutlused, esinemised, rühmatööd, kodutööd jne.

Õpilane, kes puudub rohkem kui 40% tundidest, tuleb sooritada teooria osa arvestus või lisaülesanded (3 ja 6)

 

 2. Praktilised tegevused – Õpimapp

Õpimapp peab sisaldama:

1)      Eneseanalüüs  

– isikuomaduste testid ja nende analüüs (sooritatud vähemalt 50% etteantud testidest)- esitatud jooksvate kodutöödena

- kokkuvõtlik eneseanalüüs esitada ühes vormis alljärgnevaist:

  1. Karjäärivalikute mõttekaart huvidest ja isiksuse omadustest lähtuvalt  (pdf) -  näidis
  2. Minu eeldused ja motivatsioon ettevõtjana   - (.pdf)
  3. Kutsetööks vajalike võimete ja oskuste analüüs kolme minu isiksuseomadustele ja huvile vastava elukutse näitel   . pdf.
  4. Enesekirjeldus kollaaži abil   (pdf)  – minu nõrgad ja tugevad küljed eri töövaldkondades

2)      Kandideerimisdokumendid – CV (internetivahendeid kasutades), motivatsioonikiri/kandideerimise avaldus, töölepingu koostamine/analüüs

3)     Ülesanne VABATAHTLIK - kohustuslik tunnist puudumiste korral:

      Essee ühel valitud teemadest:

4)      Ettevõtte külastuseharidusasutuse külastuse või tunnis käinud esineja kohta koostatud analüüs.

5)   Töövarjupäeva konspekt – kokkuvõte

6)      Ühe elukutse ja selle õppimisvõimaluste iseloomustus - esitlus

7)      Isiklik karjääriplaan - LISA

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn