Completed

Juhtide arenguprogramm

Instructor

Virge Karba

Instructor

Täiendusõppe keskuse juhataja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tallinna Tehnikaülikooli Avatud Ülikoolil ja Ärikorralduse instituudil on hea meel näha Teid osalemas AS Ida-Tallinna Keskhaigla juhtide arenguprogrammis.

Arenguprogrammi eesmärk üldisemas perspektiivis on korrastada tervishoiuturgu läbi ITK sisemiste protsesside parema toimimise ja tugevamaks muutmise. Arenguprogrammi eesmärk on kasvatada haigla konkurentsivõimet, suurendada terviklikku ja tõhusat haigla juhtimist läbi ITK kõikide tasandite juhtide juhtimise alase võimekuse, strateegiliste eesmärkide täitmise ja omavahelise koostöö kasvu.

Üldise eesmärgi saavutamiseks keskenduvad üksikud koolitusmoodulid järgmiste alaeesmärkide täimisele:

  • Kasvatada ITK juhtide teadmisi haigla rollist ühiskonnas ja majandusruumis;
  • suurendada ITK juhtide juhtimise ning eestvedamisalaseid oskusi;
  • kasvatada teadlikkust enda rollist juhina, oskustest ja hoiakutest, mis on juhi edasise arengu oluliseks vundamendiks;
  • arendada iseenda analüüsimise oskust ja enda kompetentse, valmistudes nii paremini ette tulevasteks tööalasteks väljakutseteks;
  • toetada oma osakonna töötajate igakülgset arengut, pühendumust ning elukestvat õpet;
  • parandada võimet ja tahet teha koostööd ning arendada kommunikatsiooni haigla sees;
  • parandada koostööd osakondade vahel ning teadvustada paremini ühtseid väärtuseid Ida-Tallinna Keskhaiglas.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn