Johdatus filosofiseen ajatteluun

Instructor

Antti Kajas

opettaja

Reviews (1)

Viktor Teodosin

Overview

Koe ilmestyy Eliademyn Tehtävät-kansioon 26.11. klo 9.

Jos et näe koetta siellä, kokeile painiketta "lataa sivu uudelleen".

 

Tervetuloa filosofian johdantokurssille!

Tällä kurssilla puhutaan filosofisista ongelmista ja niiden erilaisista mahdollisista ratkaisuista.

Kurssin käytyäsi

 • ymmärrät, miten filosofiassa käsitteellistetään
  • todellisuutta
  • tietämistä
  • toimintaa ja arvoja
 • tunnistat erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta
 • hahmotat, mitä eroa on kuvailevilla ja normatiivisilla väitteillä
 • osaat perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.


Kurssin keskeiset aiheet: 

 • mitä filosofia on
 • filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin
 • filosofian keskeiset osa-alueet
 • todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä
  • hengen ja aineen suhde
  • vapaus ja välttämättömyys
 • tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin
  • tieto, totuus ja perustelu
  • käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon muodostumisessa
 • yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä
 • oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet
 • hyvän ja oikean käsitteet
 • toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen
 • hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn