Johdatus filosofiseen ajatteluun

Instructor

Matias Huttunen

Reviews (1)

jaakko heikkinen

Overview

Kurssin kuvaus

 • Kurssilla tutustutaan länsimaisen filosofian peruskysymyksiin ja osa-alueisiin sekä filosofisen ajattelun kehitykseen Antiikin Kreikassa.
 • Keskeisinä teemoina kurssilla ovat ajattelun ja argumentaation taidot sekä filosofiset ilmiöt: olemassaolo, tieto, hyvä ja oikeudenmukaisuus.

Oppimistavoitteet / -tulokset

 • Tavoitteena on filosofisen ajattelun piirteiden ymmärtäminen ja joidenkin filosofisten perusongelmien tunnistaminen olemassaolosta, tiedosta, etiikasta ja yhteiskuntafilosofiasta.
 • Argumentaation ja johdonmukaisen ajattelun taitojen kehittäminen ja keskustelussa esitettyjen väitteiden perusteluiden arvioiminen kriittisesti.
 • Länsimaisen sivistys- ja ajatteluperinteen tiedostaminen sekä filosofian ongelmien yhteyksien tunnistaminen muihin kulttuurin ilmiöihin.
 • Maailmankuvan ja ajattelun kehittyminen ja rakentuminen.

Arvioinnin painopisteet

 • Ajattelu- ja keskustelutaitojen harjoittaminen sekä filosofisten ongelmien ymmärtäminen.

 • Kriittisen ajattelun ja argumentaation hyödyntäminen keskustelussa.

 • Filosofian käsitteiden soveltaminen ja filosofisten ongelmien laajempien yhteyksien näkeminen.

Kurssin suorittamiseen liittyvät tehtävät

 • Tuntityöskentely
  • ​Arviointiin vaikuttaa tunnilla läsnäolo, osallistuminen ja motivaatio.
 • Verkkokeskustelu (ainakin kolme kommenttia tai keskustelun avausta/keskustelu)
  • ​Arvioinnissa kiinnitän huomiota hyvän keskustelun piirteisiin.
 • Verkkotehtävät (uusi tehtävä tulee aina viikon alussa ja sen pitäisi olla valmiina perjantaihin mennessä)
  • ​Arviointi kohdistuu oman ajattelun esittämiseen, tiedon arviointiin ja argumentointiin.
 • Välikoe: tunnilla kirjoitettava essee (kurssin puolivälissä)
  • ​Arvioin filosofisen tiedon ja käsitteiden ymmärtämistä ja soveltamista
 • Arviointipäivän työskentely (Ohjeet lähempänä arviointiviikkoa)
  • ​Arviointipäivänä käsitekoe (käsitteiden omaksuminen) ja ryhmätehtävä. 

Ohjeet

 • Tämän sivun vasemmalla puolella olevasta palkista löydät kurssin sisällöt. Jokaiselle aihekokonaisuudelle on oma ikkunansa. Ikkunasta löydät aiheen kuvauksen sekä sisällöt.
 • Yllä olevasta "tehtävä" -painikkeesta pääset kurssitehtäviin. Löydät jokaisen aihekokonaisuuden tehtävät sieltä. Voit käydä tekemässä tehtäviä sitä mukaan, kun olet tutustunut sisältöihin. Tehtäviä tulee lisää kurssin edetessä.
 • "Keskustelu" -painikkeen alta löydät jokaisen aihekokonaisuuden keskustelualueen. Osallistu jokaiseen keskusteluun ainakin kolmella viestillä, voit aloittaa keskustelun uudesta aiheesta tai kommentoida olemassa olevaa keskustelua. Muista asiallinen kommentointi ja hyvä argumentointi.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn