Instructor

Нэрмаа Зунай

Эдийн засгийн ухааны доктор Ph.D

Овог нэр: Зунай Нэр: Нэрмаа Улсад ажилласан жил: 18 дахь жилдээ ажиллаж байна. Боловсролын салбарт 14 дэх жилдээ багшаар ажиллаж байна. Төгссөн сургууль: УБ-ХҮДС-бакалавр 1997 онд, ХААИС-ЭЗБС-магистр 2006 онд, БНХАУ-ӨМӨЗО-Тариалангийн Их Сургууль 2012 онд Эдийн Засгийн Ухааны Докторын зэрэг хамгаалсан. Одоо ажиллаж байгаа салбар: Дархан-Уул аймаг УГТСЭШХ-Агорэкологи Бизнесийн Сургууль Харъяа Тэнхим: Бизнес Удирлагын тэнхим Холбоо барих утас: 99374647 Мэйл хаяг: nermaa_4647@yahoo.com

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

    Аливаа бизнесийн байгууллагыг амжилттай удирдахын нууц нь түүний удирдлагын арга барилтай шууд холбоотой. Удирдлагын арга барилыг мэдэхийн тулд түүний үйл ажиллагааг нарийн судалж байж тодорхойлно. Иймд зах зээлийн эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөлд бизнесийн байгууллагыг амжилттай удирдахын нууц нь ирээдүйн үйл ажиллагааг зөв төлөвлөх, учирч болох эрсдэлийг  зөв тооцоолж, түүнийг амжилттай даван туулах, бууруулах арга замыг судлах явдал чухал болж байна.

Course content

  • Эрсдэлийн тухай ойлголт түүний мөн чанар

  • Эрсдэлийн удирдлага

  • Эрсдэлийн удирдлагын арга хэрэгсэл

  • Технологийн ба үйл ажиллагааны эрсдэлийн тухай

  • Даатгал түүний төрөл

  • Bank of operation risk

  • Bank is operational risk assesment

  • Risk management issues

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn