Instructor

Галина Рибалка

викладач

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Мета вивчення дисципліни: надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу.

Завдання: вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб, набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, визначати заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Предмет вивчення дисципліни: економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn