Information Security & Risk Management Domain

Instructor

Uran Sojeva

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Information Security & Risk Management Domain

Läs igenom materialet noga och förstå innebörden.

I kursen kommer det finnas frågor och 2 övningar se till att göra dessa.
De kommer inte behöva skickas in men de kommer vara lärorika inför tentan.

Se till att göra tentan innan Kursens slut. 

Lycka till! 


 

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn