Infektioiden torjunta hoitotyössä 1

Instructor

Ansa Iivanainen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Infektioiden torjunta hoitotyössä I

Infection Control in Wound Care I

Infektion torjunta hoitotyössä 1 sisältää kolme osiota, joista jokainen on 1 opintopisteen arvoinen. 1 opintopiste = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Jos tehtävän tekemisessä on kysyttävää, lähetä sähköpostia ansa.iivanainen@xamk.fi

Infektioiden torjuntatyö on moniammatillista toimintaa ja se on osa potilasturvallisuutta. Sen onnistuminen riippuu eri ammattiryhmien asianmukaisesta toiminnasta. Organisaation infektion torjuntatyötä ohjataan yleensä infektiotiimeistä tai hygienityöryhmistä. Päätoimisesti infektiontorjuntatyötä tekevät hygieniahoitajat ja infektiolääkärit.

Todellista infektioiden torjuntatyötä tehdään ruohonjuuritasolla ei kokouksissa eikä tiimeissä. Tämän vuoksi jokaisen hoitotyötä tekevän tulee tietää infektion torjuntaan liittyvät perusasiat. Perusasioista saat tietoa, kun opiskelet Infektioiden torjunnan hoitotyössä ykkös- (3 op) ja kakkososion (3 op).

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn