Instructor

Mirosław Czech

Improwizacja w muzyce

Komponuję muzykę przy pomocy programu MuseScore i Noteflight.Napisałem siedem sonat fortepianowych,preludia,fantazję,balladę,scherzo,koncerty.Doskonalę improwizację na fortepianie i organach.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Improwizacja

Improwizacja w muzyce może dzielić się na dwie odrębne kategorie:swobodną i ścisłą.Nasz kurs dotyczy raczej tej drugiej ,ponieważ wiąże się ona z większą dyscypliną i wymaganiami.Występują tutaj takie elementy,jak rytm,takty,harmonia,melodia,a najważniejszym czynnikiem jest dyscyplina  podczas gry na instrumencie.Podstawowym argumentem naszego kursu jest nauka takiej improwizacji,dzięki której odcinek muzyczny będzie miał w sobie jakość utworu zapisanego w nutach,a więc upodobni się np. do etiudy na fortepian,sonatiny czy preludium.Zwracanie szczególnej uwagi na element równej gry i liczenia taktów jest bardzo ważną rzeczą i dlatego często będziemy o tym mówili.

Course content

  • Znajomość nut

  • Triada harmoniczna

  • Schemat

  • Granie na zmianę

  • Zakończenie

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn