Hyvinvoiva oppilaitos: kommunikaatio ja johtaminen 3 op

Instructor

Tanja Pessi

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Tervetuloa TAMK:n opettaja!

 

Haluatko parantaa hyvinvointia oppilaitoksessasi ? Osallistu kurssille ja opi miten kommunikaatio ja johtaminen vaikuttavat hyvinvointiin.

 

Hyvinvoiva oppilaitos: kommunikaatio ja johtaminen -opintokokonaisuus on laajuudeltaan 3 opintopistettä.

Opintokokonaisuus on jaettu kolmeen eri aihekokonaisuuteen, joita ovat:

 • 1. Hyvinvointi

  • 1.1 Yhteisöjen hyvinvointi 

  • 1.2 Työhyvinvointi

 • 2. Kommunikaatio

  • 2.1 Kuunteleminen ja kommunikaatio

  • 2.2 Erilaiset oppijat ja kommunikaatio

 • 3. Johtaminen

  • 3.1 Moderni johtaminen

  • 3.2 Muutosjohtaminen

Opintokokonaisuus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, joten voit suorittaa opintokokonaisuuden verkossa omaan tahtiisi.

 

Tavoitteet:

Opintokokonaisuuden jälkeen tiedät keinot, miten lisätä omaa ja työyhteisösi hyvinvointia. Ymmärrät, mikä vaikuttaa kuuntelemiseesi ja kommunikaatioon sekä tunnistat eri johtamisen malleja.

 

Opintokokonaisuuden hyväksytty suorittaminen:

 • Opintokokonaisuus on on hyväksytysti suoritettu, kun olet tehnyt jokaisessa aihekokonaisuudessa (1. Hyvinvointi, 2. Kommunikaatio, 3. Johtaminen) olevat tehtävät (5 kpl) ohjeiden mukaisesti sekä opintokokonaisuuden lopussa olevan kokoavan itsearvioinnin. Eli kaikkiaan 6 tehtävää.

 • Ohjeet tehtäviin löydät TEHTÄVÄT -kansion sisältä.

 • Tehtävien palautus sekä tehtäviin liittyvä pohdinta ja kommentointi käydään KESKUSTELU -kansion sisällä.

 

Tsemppiä opintoihin!

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn