Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews (1)

Markus Pollari

Overview

 

Sotahistoria (HI8): sota ilmiönä

Kurssin tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu sodankäyntiin ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin historian eri aikakausina
 • pohtii yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksia sodankäyntiin
 • vierailee Suomen sotahistorian kannalta tärkeillä taistelupaikoilla
 • oppii hyödyntämään verkko-opiskelua lukio-opinnoissaan

Keskeinen sisältö:

 • sodankäyntiin liittyvät peruskäsitteet
 • sodankäyntitavat eri aikakausina

Arviointi:

 • Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty merkinnällä
 • Hyväksytty suorius edellyttää annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti
 • Kopiointi ja/tai plagiointi johtavat kurssin hylkäämiseen

Itsenäinen opiskelu:

 • Kurssi ei sovi itsenäisesti suoritettavaksi

 

 

Course content

 • Oppimisalusta Eliademy

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssisuunnitelma

 • Historian taitoja

 • Kurssin arviointi

 • Kurssin sisältöjen suunnittelu

 • Linkkiapaja

 • Johdanto

 • Teema 1: Suomen sotahistoria

 • Teema 2: Sotaa koskeva historiantutkimus

 • Teema 3: Yhteiskunta, imperiumit ja sota. Oman aikansa alueelliset tai globaalit hegemoniat

 • Teema 4: Sodankäynnin muutos. Strategian ylivoimasta aseiden ylivoimaan.

 • Teema 5: Kansallisuusaate: sotien muistaminen ja muisteleminen

 • Teema 6: Sotahistoria tapaus 1: konfliktit

 • Teema 7: Sotahistoria tapaus 2: siviilien kärsimys

 • Teema 8: Sotahistoria tapaus 3: sota elokuvassa

 • Teema 9: Sotahistoria tapaus 4: sota 2010-luvulla

 • Teema 10: Nykypäivän konfliktit

 • Kurssin yhteenveto

 • Sotamuistomerkit Etelä-Pohjanmaalla, erit. Kauhavalla

 • Historian ylioppilaskokeen muutoksista: arviointi, pisteytys

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn