Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Ruotsin itämaasta Suomeksi HI5

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee suomalaista kulttuuriperintöä

 •  hahmottaa Suomen historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen

 • kykenee yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja

  näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta

 • tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen

 •  osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin.

 

Keskeiset sisällöt

Suomen alue ennen ristiretkiä

 • tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä

 • rautakautinen heimoyhteiskuntien Suomi

  Keskiaika

 •  Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen

 • kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen

 • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri

  Uusi aika

 •  reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta

 •  Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen

 •  sääty- ja maatalousyhteiskunta

 • kehittyvä talous

  Ruotsista Venäjän osaksi

 • Suomen aseman muutos ja yhteiskunnalliset uudistukset Ruotsin ajan lopulla

 • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty

 •  kansallinen herääminen, sivistys, tiede ja taide 

 

 

Course content

 • Kurssikoe

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssin arviointi ja historian taitoja

 • Johdanto

 • Teema 1: Suomen esihistoria

 • Teema 2: Ruotsin ja kirkon vallan yhteyteen

 • Teema 3: Sääty-yhteiskunta ja ihmisten arki keskiajalla

 • Teema 4: Uskonpuhdistus ja kuninkuuden vahvistuminen

 • Teema 5: Ruotsin suurvaltakausi 1600-luvulla

 • Teema 6: Poliittiset muutokset 1700-luvulla

 • Teema 7: Talous ja yhteiskunta 1700-luvun Ruotsissa

 • Teema 8: Hyödyn aikakausi

 • Teema 9: Suomalaisuuden uranuurtajat

 • Linkkiapaja

 • Kertaus

 • Sovellukset

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn