Hi5.1: Suomalaisuuden juuret (kevät 2014)

Instructor

Heli Lohtander

Instructor

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee maamme historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen, tuntee Suomen väestö, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen, ymmärtää suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin, oppii arvostamaan suomalaista kulttuuriperintöä sekä oppii yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta.
 

Sisältöjä: 

Esihistoria:

 - Esihistoria ja tulkinnat suomalaisten ja saamelaisten alkuperästä, asutus, elinehdot, uskonnot ja uskomukset sekä ulkoiset yhteydet.  

Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla:

 - Suomi idän ja lännen välimaastossa, sääty-yhteiskunnan synty, asutus, elinkeinot, uskonnolliset ja poliittiset muutokset,  
 
Uuden ajan uudet tuulet:
- Uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen
 
Suurvaltakausi:
- Suurvaltakauden vaikutukset Suomessa
- Talous, väestö, koulutus
 
Vapauden ja hyödyn aika:
- Kulttuurillinen ja taloudellinen kehitys
- Kustavilaiset uudistukset
- Kansallisen tietoisuuden ensi askeleet

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn