HI4 Suomen historian käännekohtia

Instructor

Heikki Isotalo

Valtiotieteiden maisteri (VTM) historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tervetuloa tutkimaan Suomen historian käännekohtia autonomian ajalta nykypäivään. Historian neloskurssin tarkastelun kohteena on Suomen historian keskeiset kehityslinjat ja murroskaudet viimeisten 200 vuoden ajalta. Käsiteltäviä teemoja ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset muutokset.

Kurssin suorittaminen ja arvionti perustuu tuntiaktiivisuuteen, verkkotehtäviin, projektiesitelmiin sekä koearvosanaan.

Oppikirja: Kaikkien aikojen historia 4 (Edita)

Kurssikoe on torstaina 28.5.2015.

Sisältö -palkista löydätte oppituntien keskeisimmät diat. Tehtävät -palkista löydätte oppituntien aiheisiin liittyvät tehtävät. Tarkistakaa säännöllisesti tehtävänannot ja muistakaa palauttaa ne aina määräpäivään mennessä. Postailkaa, viestitelkää, ihmetelkää, kyselkää ja kommentoikaa Keskustelu -osiossa kurssiin sekä tehtäviin liittyvistä asioista rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Happy trails!

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn