Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews (1)

Pauliina Keltikangas

Overview

 

 

 

Suomen historian käännekohtia (ops 2003)


​Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelunkohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

    
​- tuntee keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset

- osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja
maailmanpoliittiseen taustaan
- ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän
ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden.

 

 

KESKEISET SISÄLLÖT​

Ruotsin ajan perintö
Vallanvaihdos

    •    Suomen liittäminen Venäjään

    •    autonomian synty

Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen
• aatteellinen ydin ja keskeiset vaikuttajat

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros
    •    elinkeinorakenteen muuttuminen ja Suomen teollistuminen

    •    sääty-yhteiskunnan hajoaminen ja kansalaisyhteiskunnan synty

    •    sortokaudet ja kansanvallan synty

Suomen itsenäistymisprosessi
    •    Suomen itsenäistyminen

    •    sisällissota

    •    hallitusmuoto

Kahtiajaosta eheytymiseen
    •    oikeistoradikalismin nousu

    •    elintason nousu

    •    kulttuurista kulutustavaraa

Toinen maailmansota jälkiseurauksineen
    •    sodat ja jälleenrakentaminen

    •    ulkopolitiikan muutos

Hyvinvointivaltion rakentaminen
• rakennemuutos

• 1960- ja 1970-lukujen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos

Suomen uusi kansainvälinen asema
    •  kytkeytyminen kansainväliseen talouteen kulttuurisesti, taloudellisesti ja poliittisesti
    •   suomalaisten tulevaisuus osana globaalia järjestelmää

 

 

 

 

 

Course content

 • Kurssikoe

 • Kurssin muistiinpanot

 • Historian taidot

 • Kurssin arviointi

 • Kurssisuunnitelma

 • Johdanto

 • 1 Ruotsin ajan perintö ja autonomia

 • 1.1 Kansalaisyhteiskunnan synty - alamaisista kansalaisiksi?

 • 2 Suomesta itsenäinen kansakunta

 • 3 Millainen maa Suomi oli 1800-1900-lukujen vaihteessa?

 • 4 Sisällissota

 • 5 Radikalismia ja eheyttämistä: Suomi maailmansotien välisenä aikana

 • 6 Nuoren valtion turvallisuuspolitiikka

 • 7 Suomen sodan ja rauhan vuodet 1939-1945

 • 8 Suomen asema kylmän sodan aikana

 • 9 Tietoyhteiskunta, palvelut ja hyvinvointivaltio

 • 10 Suomi 2000-luvulla

 • Linkkiapaja

 • Kertaus

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn