Instructor

Heikki Isotalo

Valtiotieteiden maisteri (VTM) historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tervetuloa kansainvälisten suhteiden kiehtovaan maailmaan! Hissan kolmoskurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ja diplomatian historiaa 1800-luvulta nykypäivään. Kurssin tavoitteena on oppia hahmottamaan sekä ymmärtämään nykymaailman kansainvälis-poliittista tilaa siihen johtaneiden historiallisten tapahtumien ja vaiheiden avulla. Maailman nykyiset valtioiden väliset ja sisäiset kriisit, konfliktit ja sodat sekä kansainvälisten organisaatioiden toimintatavat ja yhteistyömuodot ovat ymmärrettävissä ainoastaan niiden historiallisten juuriensa kautta. Kansainvälisten suhteiden historian opiskeleminen auttaa siis paremmin ymmärtämään nykymaailmaa.

Sisältö -palkista näette kurssin aihealueet ja löydätte oppituntien keskeisimmät diat. Oppituntien aihealueisiin liittyvät tehtävät löytyvät yllättäin Tehtävät -osiosta, joten kirjautukaa ja tsekatkaa päivittäin tehtävänannot ja muistakaa palauttaa ne aina määräpäivään mennessä. Postailkaa, viestitelkää, ihmetelkää, kyselkää ja kommentoikaa kurssiin sekä tehtäviin liittyvistä asioista rohkeasti ja ennakkoluulottomasti Keskustelu -osiossa.

Linkkejä:

http://www02.oph.fi/etalukio/historia/kansain/index.html

http://opinnot.internetix.fi/fi/materiaalit/hi/hi2/index?C:D=1104280&m:selres=1104280

http://www.maailmanmuutos.fi/smm/1/1.htm (kylmän sodan päätösvaihe)

http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/historia/kansainvaliset-suhteet-hi3-0

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn