Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews (2)

Juulia Kelja
Santeri Kottari

Overview

 

 

Kansainväliset suhteet

 


Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800- luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri.

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee kansainvälisen politiikan pääpiirteet ja teoriaa 

 • ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen perusteita

 • ymmärtää aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen vaikutuksen kansainvälisten suhteiden historiassa.

 

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset

    •    kansainvälisen politiikan peruskäsitteet
    •    imperialismin teoria ja käytännöt

    •    ensimmäinen maailmansota ja sen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan

 

Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota

    •    eurooppalaiset ääriliikkeet, demokratian kriisi ja kansanvainot

    •    toinen maailmansota seurausilmiöineen

 

Kylmä sota

•   kylmän sodan teoriat: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kaksinapaisen maailman johtajina, kylmän sodan ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset rintamat

    •    kylmän sodan kriisien luonne

    •    Saksa kylmän sodan näyttämönä

    •    Kiinan rooli kansainvälisessä politiikassa

 

Uusi epävarmuuden aika
 

    •    Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisuuden purkautuminen

    •    kansainväliset rauhanpyrkimykset
    •    kolmas maailma osana kansainvälistä politiikkaa
    •    Lähi-idän ongelmakenttä

    •    Yhdysvaltain aseman muutos kansainvälisessä politiikassa

    •    uudet kansainväliset rakenteet

 

 

 

Course content

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Historian taidot

 • Kurssiarviointi

 • Johdanto

 • Historian mallitutkielma

 • 1 Kansainvälinen politiikka

 • 2 Historian käyttö politiikassa

 • 3 Imperialismi

 • 4 Nationalismi

 • 5 Ensimmäinen maailmansota

 • 6 Demokraattiset ja totalitaristiset valtiot

 • 7 Toinen maailmansota

 • 8 Kylmä sota ja historian tutkielman laatiminen

 • 9 Dekolonisaatio

 • 10 Uusi maailmanjärjestys

 • 11 Uudet valtakeskittymät

 • 12 Kansainvälisen politiikan kenttä

 • Kertaus

 • Linkkiapaja

 • Käsitteet

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn