Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

HI3 Kansainväliset suhteet (ops 2003)


Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800- luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri.

 

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • - tuntee kansainvälisen politiikan pääpiirteet ja teoriaa 

 • - ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen perusteita

 • - ymmärtää aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen vaikutuksen kansainvälisten suhteiden historiassa.

 

 

KESKEISET SISÄLLÖT


Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset
  •  kansainvälisen politiikan peruskäsitteet
  •  imperialismin teoria ja käytännöt

  •  ensimmäinen maailmansota ja sen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan

Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota
  •  eurooppalaiset ääriliikkeet, demokratian kriisi ja kansanvainot

  •  toinen maailmansota seurausilmiöineen

Kylmä sota
•  kylmän sodan teoriat: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kaksinapaisen maailman johtajina, kylmän sodan ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset rintamat

  •  kylmän sodan kriisien luonne

  •  Saksa kylmän sodan näyttämönä

  •  Kiinan rooli kansainvälisessä politiikassa

Uusi epävarmuuden aika
  •  Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisuuden purkautuminen

  •  kansainväliset rauhanpyrkimykset
  •  kolmas maailma osana kansainvälistä politiikkaa
  •  Lähi-idän ongelmakenttä

  •  Yhdysvaltain aseman muutos kansainvälisessä politiikassa

  •  uudet kansainväliset rakenteet

 

 

 

Course content

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Historian taidot

 • Kurssiarviointi

 • Johdanto

 • Historian mallitutkielma

 • 1 Kansainvälinen politiikka

 • 2 Historian käyttö politiikassa

 • 3 Imperialismi

 • 4 Nationalismi

 • 5 Ensimmäinen maailmansota

 • 6 Demokraattiset ja totalitaristiset valtiot

 • 7 Toinen maailmansota

 • 8 Kylmä sota ja historian tutkielman laatiminen

 • 9 Dekolonisaatio

 • 10 Uusi maailmanjärjestys

 • 11 Uudet valtakeskittymät

 • 12 Kansainvälisen politiikan kenttä

 • Kertaus

 • Linkkiapaja

 • Käsitteet

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn