Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

HI3 Kansainväliset suhteet (ops 2003)


Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800- luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri.

 

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • - tuntee kansainvälisen politiikan pääpiirteet ja teoriaa 

 • - ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen perusteita

 • - ymmärtää aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen vaikutuksen kansainvälisten suhteiden historiassa.

 

 

KESKEISET SISÄLLÖT


Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset
  •  kansainvälisen politiikan peruskäsitteet
  •  imperialismin teoria ja käytännöt

  •  ensimmäinen maailmansota ja sen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan

Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota
  •  eurooppalaiset ääriliikkeet, demokratian kriisi ja kansanvainot

  •  toinen maailmansota seurausilmiöineen

Kylmä sota
•  kylmän sodan teoriat: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kaksinapaisen maailman johtajina, kylmän sodan ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset rintamat

  •  kylmän sodan kriisien luonne

  •  Saksa kylmän sodan näyttämönä

  •  Kiinan rooli kansainvälisessä politiikassa

Uusi epävarmuuden aika
  •  Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisuuden purkautuminen

  •  kansainväliset rauhanpyrkimykset
  •  kolmas maailma osana kansainvälistä politiikkaa
  •  Lähi-idän ongelmakenttä

  •  Yhdysvaltain aseman muutos kansainvälisessä politiikassa

  •  uudet kansainväliset rakenteet

 

 

 

Course content

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Historian taidot

 • Kurssiarviointi

 • Johdanto

 • Historian mallitutkielma

 • 1 Kansainvälinen politiikka

 • 2 Historian käyttö politiikassa

 • 3 Imperialismi

 • 4 Nationalismi

 • 5 Ensimmäinen maailmansota

 • 6 Demokraattiset ja totalitaristiset valtiot

 • 7 Toinen maailmansota

 • 8 Kylmä sota ja historian tutkielman laatiminen

 • 9 Dekolonisaatio

 • 10 Uusi maailmanjärjestys

 • 11 Uudet valtakeskittymät

 • 12 Kansainvälisen politiikan kenttä

 • Kertaus

 • Linkkiapaja

 • Käsitteet

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn