Instructor

Heikki Isotalo

Valtiotieteiden maisteri (VTM) historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kurssin sisältö

Tervetuloa kansainvälisten suhteiden kiehtovaan maailmaan! Historian kolmoskurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ja diplomatian historiaa 1800-luvulta nykypäivään. Kurssin tavoitteena on oppia hahmottamaan sekä ymmärtämään nykymaailman kansainvälis-poliittista tilaa siihen johtaneiden historiallisten tapahtumien ja vaiheiden avulla. Maailman nykyiset valtioiden väliset ja sisäiset kriisit, konfliktit ja sodat sekä kansainvälisten organisaatioiden toimintatavat ja yhteistyömuodot ovat ymmärrettävissä ainoastaan niiden historiallisten juuriensa kautta. Kansainvälisten suhteiden historian opiskeleminen auttaa siis paremmin ymmärtämään nykymaailmaa.

Kurssin suorittaminen, aikataulu ja arviointi

Kurssin suorittaminen ja arvionti perustuu tuntiaktiivisuuteen, verkkotehtäviin, projektiesitelmiin sekä koearvosanaan.

Oppikirja: Kaikkien aikojen historia 3, Kansainväliset suhteet (Edita)

Oppitunnit  11.1. - 5.2.2016

Kurssikoe perjantaina 5.2.2016

Sisältö -palkista löydät oppituntien keskeisimmät diat. Tehtävät -palkista löydät oppituntien aiheisiin liittyvät tehtävät. Tarkista säännöllisesti tehtävänannot ja muista palauttaa ne aina määräpäivään mennessä.

Kurssin aikana ilmenevissä epäselvissä kysymyksissä voi ja kannattaa aina ottaa yhteyttä opettajaan. Kurssiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää joko Eliademyn tai Wilman välityksellä. Kurssin asioista voi käydä keskustelua myös muiden kurssilla olevien opiskelijoiden kanssa Eliademyn Keskustelu-palstalla.

Kurssin arvioinnin perusteena ovat seuraavat asiat:

  • tuntiaktiivisuus
  • verkkotehtävät
  • projektiesitelmä
  • koearvosana

 

ma 11.1.        Kansainvälinen politiikka ja maailman kriisipesäkkeet

ti 12.1.           Kansainvälisten suhteiden kehitys uudelta ajalta 1800-luvulle

ke 13.1.         Suurvaltapolitiikka ja siirtomaaimperialismi 1800-luvulla

to 14.1.          Ensimmäinen maailmansota 1914-1918

pe 15.1.         Venäjän vallankumoukset 1917

 

ma 18.1.        Yhdysvallat 1900-luvun alussa

ti 19.1.           Demokratian kriisi Euroopassa 1920-30 -luvuilla

ke 20.1.         Neuvostoliiton kommunistinen diktatuuri

to 21.1.          Fasismin nousu Italiassa

pe 22.1.         "The Rise of Hitler" -dokumenttielokuva   

 

ma 25.1.         Toinen maailmansota 1939-1945

ti 26.1.            Kylmän sodan synty

ke 27.1.          Kylmän sodan kriisit

to 28.1.           Kylmän sodan päättyminen 1989-1991

pe 29.1.          Euroopan integraatiokehitys

 

ma 1.2.           Siirtomaavallan purkautuminen

ti 2.2.              Kiina maailmanpolitiikassa

ke 3.2.            Lähi-idän kriisi

to 4.2.             Maailmanpolitiikka 2000-luvulla

pe 5.2.            Koe

 

Linkkejä:

http://www02.oph.fi/etalukio/historia/kansain/index.html

http://opinnot.internetix.fi/fi/materiaalit/hi/hi2/index?C:D=1104280&m:selres=1104280

http://www.maailmanmuutos.fi/smm/1/1.htm (kylmän sodan päätösvaihe)

http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/historia/kansainvaliset-suhteet-hi3-0

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn