HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri

Instructor

Heikki Isotalo

Valtiotieteiden maisteri (VTM) historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Lukion historian ensimmäinen pakollinen kurssi luo temaattisen läpileikkauksen koko ihmiskunnan historiaan. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri -kurssilla tarkastellaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan. Aikamatka käsittää tuhansia vuosia, joten olennaista kurssilla on hahmottaa ihmiskunnan historian suuret linjat ja murrosvaiheet sekä kulttuurikehityksen historialliset aikakaudet.

Painopisteet kulttuurikehityksen tarkastelussa eri aikakausina ovat
- suhde ympäristöön ja luontoon
- kaupankäynti ja kauppareitit
- kyläasutus ja kaupungit
- väestönkehitys
- tekninen kehitys ja keksinnöt
- hallinto ja lait
- yhteiskunnan hierarkia
- elinkeinot

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija
- oppii tuntemaan ihmisen kulttuurikehityksen päälinjat esihistoriasta nykypäivään
- ymmärtää, miten ympäristö on vaikuttanut ihmisyhteisöjen elämään
- hahmottaa, kuinka ihminen on muovannut ympäristöä omiin tarpeisiinsa
- ymmärtää, miten tekniikan, elinolojen ja yhteiskunnan muutokset ovat vaikuttaneet ihmisen maailmankuvaan ja ajattelutapoihin

Historian opiskelun yleisiä tavoitteita ja arvioinnin kriteerejä ovat kurssin sisältöjen keskeinen hallinta, valmius jäsentää yksittäisistä tiedoista jäsentyneitä kokonaisuuksia, erottaa olennainen ja epäolennainen tieto, aikasuhteiden ja syy-yhteyksien hallitseminen sekä kyky arvioida historian ilmiöitä ja tietolähteitä kriittisesti.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn