Instructor

Pekka Ihanainen

Reviews (2)

kaj Åberg
Teppo Puurunen

Overview

 

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri opintojakso on osa Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankoulutusohjelman kasvatustieteen opintoja.  Jos et ole opettajaopiskelija, ilmoita sitä jakson ohjaajille.

Opintojaksossa tutustutaan kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja ajankohtaisiin teemoihin. Kasvatussosiologista ja kulttuurista lähestymistapaa syvennetään perehtymällä johonkin opiskelijan valitsemaan aiheeseen. Tavoitteena on ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen muutosta osana yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä.

Opintojakso toteutetaan Eliademy -oppimisympäristössä verkkokurssina. A- ja B-suoritustavat eivät poikkea toisistaan.

Opintojakso on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa

  • tutustu teokseen Antikainen, A., Rinne, R., & Koski, L. (2006, 3. tai uudempi painos). Kasvatussosiologia.  WSOY ja
  •  tee teokseen perustuen johdantotehtävä, jonka löydät Eliademy -oppimisympäristöstä.

Tehtävän toisessa osassa valitse yksi alla olevista kolmesta opintopolusta

  1. Esseepolku, eteneminen oman aikataulun mukaan
  2. Kenttätyöpolku, eteneminen oman aikataulun mukaan
  3. Dialogipolku, edellyttää osallistumista verkossa toteutettavaan intensiivijaksoon joko viikon 45/2015 tai 5/2016 aikana

Kolmanneksi palauta tehtävän mukainen dokumentti Eliademyyn valitsemasi polun tehtävänpalautukseen. Palautettava dokumentti voi olla muodoltaan teksti- tai monimediadokumentti.

 

Aikataulut

 

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri opintojakson voi suorittaa toukokuun 2015 ja maaliskuun 2016 välisenä aikana. Opintojaksossa ei ole erillisiä lähijaksoja, toisin sanoen jokainen opiskelija päättää itse opintoaikataulustaan.  

Dialogipolussa on osallistuttuva intensiiviviikkoon joko marraskuussa 2015 (vko 45) tai helmikuussa 2016 (vko 5). Tuolloin syytä varata päivittäin aikaa verkkotyöskentelyyn osallistumiselle. 

 

Ohjaajat

 

Kaikissa niin käytännöllisissä kuin opintosisältöihin liittyvissä kysymyksissä ohjaajat ovat vapaasti käytettävissä - ole rohkeasti yhteydessä heti, kun arvelet sen olevan tarpeellista.

YTT Kari Kekkonen, kari(piste)kekkonen(at)haaga-helia(piste)fi . P.040 4887394

KL Pekka Ihanainen, pekka(piste)ihanainen(at)haaga-helia(piste)fi . P. 040 0540868

 

Porinaa

Porina keskustelufoorumi on avoin kaikille kysymyksille ja aiheille.  Käytä hyväksesi, jos siltä tuntuu.

Course content

  • Johdantotehtävä

  • Esseepolku

  • Dialogipolku

  • Kenttätyöpolku

  • Lukemistoa tehtävän tueksi

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn