Instructor

Dagmar Feyen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Beschrijving

In deze harmonieles bespreken we de tweede omkering van de hoofdgraden (I - IV - V):
- Hun vorm en benaming
- Hun gebruik

 

Leerdoelen

  1. We weten wat een akkoord in tweede omkering is en kennen het gebruik ervan.
  2. We kunnen deze akkoordvorm toepassen in verschillende situaties
  3. We herkennen deze akkoordvorm in partituren en weten hoe we het moeten benoemen en aanduiden.

 

Lesmateriaal

  1. Online lesmateriaal
  2. Muzieknotatie programma met Music-Xml mogelijkheid
  3. Partituren van eigen repertorium

 

Evaluatie

De harmonie cursus valt onder permanente evaluatie. Gedurende deze cursus zijn er opdrachten uit te voeren en testen te maken. Deze tellen voor 1/5 van de jaarpunten op het onderdeel "harmonie" (30% van totaal).

  1. Multiple choice vragenlijst over de theorie
  2. Oefeningen maken in Musescore, Noteflight of Finale.
  3. Een gegeven partituur analyseren uit imslp.org, en een partituur uit het eigen repertorium (in functie van de lesinhoud)
  4. Een vrije oefening, waarin je de lesinhoud toepast.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn