HALLITUSTYÖSKENTELY

Secure Payment Confirmation

Price is a subject for European Value Added Tax (VAT). If you live outside of EU, you won't have to pay VAT. If you do live in EU, we will automatically calculate correct amount of VAT based on your billing country.
Total:

Questions

For how long can I access this course?

You need to pay for the course only once in order to get full access. We guarantee you will have access to all course content for at least 1 year from purchase date, in most cases you will have access indefinitely.

From what devices I can access course materials?

You can access course materials from a Laptop, iPhone, iPad, Android, Windows Phone and virtually any device with modern Internet browser. Live tutoring is limited to PC, Mac and Linux only at the moment.

Can I get my money back?

If you purchased the course and for some reasons are not satisfied with it, please contact us at support@eliademy.com and we will resolve the problem.

How sales tax is calculated?

Price is a subject for European Value Added Tax (VAT). If you live outside of EU, you won't have to pay VAT. If you do live in EU, we will automatically calculate correct amount of VAT based on your billing country.

Instructor

Jukka Nordlund

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

HALLITUSTYÖSKENTELY

 

Aalto ENT Hallitustyöskentely -verkkokurssi koostuu 39 videosta, jotka tiivistävät hyvän hallitustyön keskeiset aihealueet. Käsiteltävinä teemoina ovat mm. hallituksen juridiset vastuut, toimiva kokoonpano ja hallitustyön kehittäminen. Verkkokurssin käyttöoikeus on voimassa kuusi (6) kuukautta ostopäivästä.

Ohjelman kouluttajina toimivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Seppo Ikäheimo sekä tutkija Jari Melgin. Erikoishaastattelussa professori Anil K. Gupta, jota pidetään yhtenä maailman johtavista strategia- ja globalisaatioasiantuntijoista (Thinkers50).

 

Kenelle:

Verkkokurssi on tarkoitettu hallitusten jäsenille, yrittäjille, yritysjohdolle sekä yritysten omistajille ja rahoittajille.
 

Verkkokurssin hyödyt sinulle:

 • Saat kokonaisvaltaisen kuvan hallitustyöskentelystä ja sen merkityksestä yritykselle.
 • Saat vahvan perustan yritystoiminnan pitkän aikavälin suunnitteluun ja ohjaamiseen.
 • Saat tukea yrityksesi hallitustyöskentelyn konkreettiseen kehittämiseen.
   

Hyödyt organisaatiollesi:

 • Hyvä hallitustyö muodostaa perustan menestyksekkäälle yritystoiminnalle.
 • Hallituksen toimiva kokoonpano varmistaa dynaamisen johtamisen ja haastaa operatiivista johtoa. 

   

 

 

KOULUTTAJAT
 

Seppo Ikäheimo

Seppo Ikäheimo toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (Aalto BIZ). Hän väitteli Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 1996 aiheesta ”Communication in the Sharemarkets”, ja hänen keskeisiä mielenkiinnon kohteitaan ovat sijoittajasuhteet (IR), johdon palkitseminen ja yrityksen hallinnoinnin (Corporate Governance) laatu.

Professori Ikäheimo opettaa Corporate Governance -teemasta Aalto-yliopistossa ja Aalto EE:ssä sekä mm. Wienin kauppakorkeakoulussa ja Pietarin valtionyliopistossa.

Hän on ollut mukana välimiesoikeuden jäsenenä useissa vähemmistöosakkaiden lunastustapauksissa, arvioimassa valtio-omisteisten yritysten ylimmän johdon palkkausta sekä laatimassa Perheyritysten hyvän hallinnoinnin suosituksia.

 

 

Jari Melgin

Jari Melgin toimii opettavana tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun (Aalto BIZ) laskentatoimen laitoksella. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus talous- ja rahoitusjohtamisesta, mm. Amer Sports Oyj:ssä, Componenta Oyj:ssä, Kansallis-Osake-Pankissa sekä Containerships Oy:ssä.  Melgin valmistelee väitöskirjaa päätöksenteon rajoista yrityksen hallinnoinnissa, keskittyen eritysesti hallituksen rooliin.

Aalto-yliopistossa hän opettaa useita kursseja, mm. maisteri- ja kandidaattiopintojen lopussa olevia Capstone-kurssit, joiden tavoitteena on linkittää opiskelijoiden teoreettinen tietämys käytäntöön.  Lisäksi hän on paljon käytetty kouluttaja mm. Aalto EE:n koulutusohjelmissa.

Melgininllä on laajaa käytännön kokemusta yritysten hallinnoinnista mm. hallintoneuvoston puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä, sihteerinä, esittelijänä ja hallitusten käyttämänä ulkopuolisena asiantuntijana.

 

 

ERIKOISHAASTATTELU

 

Anil Gupta

Doctor Anil Gupta is a Professor of Strategy at University of Maryland. He is one of the world’s leading experts on strategy and globalization. He is the Michael Dingman Chair in Global Strategy & Entrepreneurship at the Smith School of Business, The University of Maryland at College Park. He is widely regarded as one of the world's leading experts on strategy and globalization. Thinkers50 has named him as one of the world's 50 most influential management thinkers.

 

 

 

 

 

 

Verkkokurssin kesto:

 

   

   

  YLEISIÄ OHJEITA

  Suosittelemme että katsot kurssin ensin kokonaisuudessaan läpi ja tämän jälkeen käytät kurssia kirjastona. Parhaiten löydät haluamasi aiheen käyttämällä nettiselaimesi hakutoimintoa (CTRL + F tai Command + F) .

  Kurssi toimii parhaiten viimeisimmillä versioilla Chromesta, Safarista ja Mozilla Firefoxista. Myös Internet Explorer 10-selaimella käytön pitäisi olla ongelmatonta, vaikka sitä ei tuetakaan virallisesti.

  Mahdollisissa ongelmatilanteissa ole yhteydessä Jukka Nordlundiin jukka.nordlund@aaltoee.fi

  Antoisia hetkiä hallitustyöskentelyn parissa!

   

   

  Aalto University Developing Entrepreneurship – Aalto ENT on osa Aalto University Executive Education Oy:tä, joka on kansainvälisesti tunnustettu johtamisen kehittämisen asiantuntija. Osana Aalto-yliopistoa Aalto University Executive Educationilla on kolme arvostetuinta kauppatiedettä edustaville yliopistoille myönnettyä laatuleimaa eli akkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS ja edustamme näin ollen 0,4 prosentin maailmanlaajuista parhaimmistoa.

  Course content

  • 1.  Seppo Ikäheimo - esittely

  • 1.1 Kurssiesittely

  • 1.2 Hyvä hallitustyö

  • 1.3 Corporate governance pk-yrityksissä

  • 1.4 Hallitustehtävän luonne

  • 1.5 Hallituksen juridiset vastuut

  • 1.6 Hallituksen tehtävät

  • 1.7 Hallitus järjestää, auttaa, valvoo ja päättää I

  • 1.8 Hallitus järjestää, auttaa, valvoo ja päättää II

  • 1.9 Hallitustyöskentelyn systematisointi - miksi ja milloin?

  • 1.10 Hallituksen toimintatavat

  • 1.11 Onko hallitus sopiva tarkoitukseensa?

  • 1.12 Hallituksen rakenteen keskeiset ominaisuudet I

  • 1.13 Hallituksen rakenteen keskeiset ominaisuudet II

  • 1.14 Hallituksen rakenteen keskeiset ominaisuudet III

  • 1.15 Hallituksen ulkopuoliset jäsenet

  • 1.16 Hallituksen toiminnan ajallinen jäsentäminen

  • 1.17 Hallituksen kokoukset - kuinka valmistautua

  • 1.18 Hallituksen jäsenten tehtävät

  • 1.19 Pk-yrityksen strategian mittaaminen

  • 1.20 Pk-yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

  • 1.21 Hallitustoiminnan laatu ratkaisee I

  • 1.22 Hallitustoiminnan laatu ratkaisee II

  • 1.23 Palkitseminen

  • 2. Jari Melgin - esittely

  • 2.1 Hallinnon kolmijako

  • 2.2 Hallintomalli erilaisissa tilanteissa

  • 2.3 Yhtiön hallinto ja ulkoiset toimijat

  • 2.4 Omistajuus

  • 2.5 Omistajuus ja case Ilmarinen

  • 2.6 Päätösvalta

  • 2.7 Johdon palkitseminen

  • 2.8 Strategiset ja numeeriset tavoitteet

  • 2.9 Yrityksen hallinto ja rahoittajat

  • 2.10 Rahoitussopimukset

  • 2.11 Rahoituksen kovenantit

  • 3. Anil Gupta -Intro

  • 3.1 Choosing board members in global companies

  • 3.2 Gender balance in emerging markets

  • 3.3 Independent directors in emerging markets

  Interested? Enroll to this course right now.

  There is more to learn