Instructor

Амаржаргал С

Reviews (1)

Хүрэлтулга Энхбаатар

Overview

ХАА-н машины онол хийчээлээр  ХАА-н үйлдвэрлэлийн зориулалттай машин механизмын ажиллагаа, иж бүрдэл, хийцийн онцлогт механикийн шинжлэх ухааны үндэслэлтэй  дүн шинжилгээ хийх үнэлэлт дүгнэлт өгөх арга ажиллагааг судална.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn