Instructor

Kari Kekkonen

Reviews (5)

Ann-Marie Julin
Ann-Marie Julin
Ann-Marie Julin
Ann-Marie Julin

Overview

Dialogipolku 6/15 eli helmikuun alussa on täällä.  Tee avauksesi aloittamalla uusi keskustelu johdantotehtävässä (Kasvatussosiologia kirjan työstössä) hahmottelemiesi näkökulmien pohjalta. Jos jotain epäselvää, ota heti yhteyttä Pekka 040 0540868 tai Kari 040 4887394.

 

*************

Kasvatustieteelliset perusopinnot, KAS 4: Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri

 

Sisältö ja tavoite: Opintojaksossa tutustutaan kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja ajankohtaiseen tutkimukseen. Kasvatussosiologista ja kulttuurista lähestymistapaa syvennetään perehtymällä johonkin opiskelijan valitsemaan teemaan. Tavoitteena on ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisia prosesseja osana yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä.

 

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan vain tämän sivuston kautta.

  • Kaikki aloittavat tutustumalla Kasvatussosiologia-kirjaan ja tekevät siihen perustuen johdantotehtävän.
  • Seuraavaksi kukin valitsee opintojakson tematiikasta  aiheen, johon perehtyy syvemmin.
  • Opintojakso suoritetaan valitsemalla yksi kolmesta vaihtoehtoisesta polusta, jotka löydät vasemmalta valikosta.
  • Lukemistosta löytyy eri aihepiirejä syventävää kirjallisuutta ja artikkeleita.
  • Opintojakson suorituksena kukin tuottaa koosteen, joka voi sisältää tekstiä, kuvaa, videoa ja ääntä. Koosteen voi tuottaa haluammassaan verkkoympäristössä. (Opintojakson opettajan täytyy päästä tutustumaan tuotokseen vaivattomasti.) 

Tervetuloa!

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn