Instructor

Przedszkole Motylek

Instructor

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

WYCIECZKA DO NADLEŚNICTWA LUBARTÓW

 

DRODZY RODZICE, DNIA 30.04.2014 R O GODZINIE 9.00 PLANOWANA JEST WYCIECZKA NA SZLAK EDUKACYJNY "KOPANINA". BARDZO PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYPROWADZENIE DZIECI NA ŚNIADANIE NA GODZINĘ 8.30, PROSIMY RÓWNIEŻ O ODPOWIEDNI UBIÓR DLA DZIECKA, KRYTE BUTY/KALOSZE I KONIECZNIE NAKRYCIE GŁOWY

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MAJ

GRUPA III

 

TYDZIEŃ I „Majowa łąka”

Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt i roślin występujących na łące, zapoznanie dzieci z wyglądem, nazwami i stadiami rozwoju wybranych gatunków organizmów. Kształtowanie szacunku do przyrody i rozwijanie wrażliwości na jej piękno.

TYDZIEŃ II „W świecie książki”

Kształtowanie pozytywnego stosunku do książki jako źródła wiedzy, rozrywki i sposobu na miłe spędzanie czasu wolnego. Przybliżenie dzieciom znaczenia książek w naszym życiu, zapoznanie z ich rodzajami i etapami  powstawania. Przedstawienie sylwetek słynnych dziecięcych pisarzy.

TYDZIEŃ III „Poznajemy zawód malarza”

Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu artysty malarza. Uwrażliwienie na piękno sztuki malarskiej. Rozwijanie zainteresowań, wyobraźni i zdolności twórczych. Wdrażanie do kulturalnego przyjęcia gościa, eksperta.

MONSTERS DRAWING https://www.youtube.com/watch?v=6bIWXp_Td6c

MAKE YOUR MONSTER http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/make-your-monster

(utrwalamy nazwy części ciała oraz kolory)

FAMOUS ARTISTS https://www.youtube.com/watch?v=cc9BioUEVGM

THE COLOUR WHEEL https://www.youtube.com/watch?v=eGrGkJtSLsk

THE COLOURS SONG https://www.youtube.com/watch?v=N8yuyekP_So

TYDZIEŃ IV „Mama i tata”

Kształtowanie kompetencji językowych dzieci w zakresie tworzenia wypowiedzi słownej opartej o wywiad z rodzicami. Zachęcanie do dzielenia się zdobytą wiedzą i wiadomościami na forum grupy. Rozwijanie zdolności parateatralnych, przezwyciężanie nieśmiałości i tremy podczas wystąpienia z okazji Dnia Mamy i Taty.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA W OPARCIU O METODĘ „DZIECIĘCA MATEMATYKA”

- kształtowanie umiejętności ważenia przedmiotów, poznanie różnych rodzajów wag i sposobu odczytywania wyniku ważenia,

- doskonalenie umiejętności liczenia obiektów w jak najszerszym zakresie,

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania elementów wg podanych cech,

 

 

 

 

 

 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn