Гэрлийн үзэгдэл./2015-2016-хавар.Д.Магсаржав/

Instructor

Магсаржав Дэлгэр

Магистр

ХААИС - Агроэкологи Бизнесийн сургуулийн физикийн багш

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Хэрэглэх нөхцөл

Энэхүү хичээлийн материал нь Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн харъяа Ургамал, Газар, Тариалангийн Сургалт, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэнгийн Агроэкологи Бизнесийн Сургуулийн багш Д.Магсаржавын оюуны бүтээл бөгөөд энэхүү вэбсайтаар дамжуулан манай сургуулийн онлайн сургалтанд хамрагдсанаар та хичээлийн бүхий л төрлийн материалыг цааш ямар нэг хэлбэрээр хувилах, олшруулах, түгээх, зарахгүй гэсэн нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн болно. Үүнтэй холбоотой асуудал Монгол Улсын зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулиар зохицуулагдана. 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2014

 Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн

Ургамал Газар Тариалангийн Сургалт Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн Агроэкологи Бизнесийн Сургуулийн

Course content

  • Гэрлийн интерферец

  • Гэрлий дифракц

  • Гэрлийн туйлшрал

  • Гэрлийн сарнил

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn