" Χρήση  ΤΠΕ και Gamification στη  διδασκαλία. H περίπτωση του ευρωπαϊκού προγράμματος erasmus+ . "

Instructor

Βασιλική Κοσμάτου

PE teacher, addicted to ict and new technologies, in love with crafts and sea.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Η επιστηµονική έρευνα επιδεικνύει έναν συνεχώς αυξανόµενο αριθµό µελετών και ερευνητικών εργασιών που δείχνουν ότι οι ΤΠΕ κινητοποιούν την προσοχή και την αντίληψη των µαθητών . Είναι σημαντική η επίδραση των ΤΠΕ  στην κατανόηση βασικών εννοιών γνωστικών αντικειµένων, όπως είναι η Γλώσσα, τα Μαθηµατικά και οι Φυσικές Επιστήµες. Η τεχνολογία μπορεί να επεκτείνει σημαντικά το εύρος και το βάθος του προγράμματος σπουδών.

Μέσω του προγράμματος erasmus+που συμμετέχουμε θα παρουσιάσουμε  εργαλεία και εφαρμογές που καλλιεργούν  τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών αλλά και αναπτύσσουν ικανότητες  όπως η συνεργασία, η κριτική σκέψη , η επικοινωνία, η δημιουργικότητα .

 

 

 

 

 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn