Instructor

Kimmo Koivunoro

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Sähkömagnetismi on fysiikan ala, joka käsittelee sähköisiä ja magneettisia ilmiöitä sekä niiden välisiä riippuvuuksia. Klassisen sähkömagnetismin pohjan loi James Clerk Maxwell. Maxwellin yhtälöiden mukaan sähkömagneettisessa kentässä muuttuva magneettikenttä luo muuttuvan sähkökentän, joka vastaavasti synnyttää muuttuvan magneettikentän. Tuloksena on etenevä sähkömagneettisen säteilyn aaltoliike. (wikipedia)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä
 • perehtyy sähköturvallisuuteen
 • syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä yhteiskunnassa.

Keskeiset sisällöt

 • magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä
 • varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä
 • induktiolaki ja Lenzin laki
 • induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio
 • energian siirto sähkövirran avulla
 • tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen
 • värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä
 • sähköturvallisuus
 • energiateollisuus

Aloitusvideo

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn