Formativ bedömning med Google Apps For Education

Instructor

Hans Wågbrant

IKT-pedagog

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kursen skapades ursprunglig för en utbildning under vårterminen 2015 och byggde till stor del på samarbete och kommunikation mellan kursdeltagarna. Det går fortfarande att använda kursen på det sättet, t ex genom att skriva reflektioner i forum eller redovisa för en grupp andra deltagare, men det går också att direkt gå in på Träna och utforska för att lära sig funktioner och får tips. Dessa kan också komma att kompletteras under kursens gång.

Kursen tar upp följande:

  • Formativ bedömning - vad är det?
  • Göra digitala test med Google Formulär och hantera svaren i Google Kalkylblad
  • Återkoppling och kamratrespons i Google Dokument
  • Arbeta med Google Classroom, Doctopus och Goobric
  • Hitta, hantera och pröva lämpliga appar och tillägg (t ex Kaizena eller Flubaroo)

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn