Föreningskunskap på fem minuter

Instructor

SFV Studiecentral

SFV

SFV grundades 1882 för att starta folkskolor och bibliotek och för att ge ut skrifter till den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Vårt uppdrag är att stödja och främja kunskapshöjande och bestående verksamhet i Finland. Detta gör vi genom att SFV ger ut egna publikationer, och entusiasmerar och stöder med bidrag, stipendier, pris och medaljer. SFV främjar bildningsarbete via SFV:s studiecentral som är den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland. Studiecentralens verksamhet riktar sig mycket mot tredje sektorns aktörer, skolor, universitet och bibliotek. SFV är också delägare i utbildningsenheten Axxell. SFV äger dessutom förlaget Atena, och är delägare i Schildts & Söderströms. SFV har cirka niotusen medlemmar.

Reviews (1)

Jonas Rönnqvist

Overview

Föreningsliv är roligt!

Denna kurs ger dig grundkunskaper i föreningskunskap på fem minuter. Vill du lära dig mera? På www.foreningsresursen.fi hittar du mera kunskap, tips, råd och får svar på frågor gällande föreningsliv i Svenskfinland. 

 

 

Course content

  • Grunda en förening

  • Välja styrelse

  • Styrelsemöten

  • Styrelsens ansvar och uppgifter

  • Stadgar

  • Medlemmar och medlemsförteckning

  • Föreningsmöte

  • Protokoll

  • Bra att veta!

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn