Instructor

Hans Wågbrant

IKT-pedagog

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kursen inleds med en workshop den 25/2 kl 15.30-17.00 på Lysingskolan. Under kursen förväntas du göra tre uppgifter med rubrikerna ”Reflektera och diskutera”, ”Träna och utforska” samt ”Praktisera och utvärdera”. Inlägg och kommentarer görs på kursens nätforum. Sista uppgiften innebär att du planerar och genomför ett praktiskt arbete med dina elever. Kursen avslutas på studiedagen den 13/5 med workshops under eftermiddagen. Efter workshopen utdelas ett diplom som bevis på slutförd kurs.

Kursen tar upp följande:

 • Flippat klassrum - ett arbetssätt och inte en teknik
 • Möjligheter och svårigheter med arbetssättet 
 • Använd nätets resurser och verktyg både som producent och konsument (produsage)
 • Konstruera uppgifter och få ett flöde i det flippade klassrummet
 • Lär dig använda digitala verktyg för att arbeta flippat 
  • Spela in och publicera
  • Skapa en plattform
  • Testa eleverna 
  • Få återkoppling

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn