Instructor

Hans Wågbrant

IKT-pedagog

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kursen skapades ursprunglig för en utbildning under vårterminen 2015 och byggde till stor del på samarbete och kommunikation mellan kursdeltagarna. Det går fortfarande att använda kursen på det sättet, t ex genom att skriva reflektioner i forum eller redovisa för en grupp andra deltagare, men det går också att direkt gå in på Träna och utforska för att lära sig funktioner och får tips. Dessa kan också komma att kompletteras under kursens gång.

Kursen tar upp följande:

 • Flippat klassrum - ett arbetssätt och inte en teknik
 • Möjligheter och svårigheter med arbetssättet 
 • Använd nätets resurser och verktyg både som producent och konsument (produsage)
 • Konstruera uppgifter och få ett flöde i det flippade klassrummet
 • Lär dig använda digitala verktyg för att arbeta flippat 
  • Spela in och publicera
  • Skapa en plattform
  • Testa eleverna 
  • Få återkoppling

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn