Instructor

Ilpo Iisakka

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kurssilla perehdytään teoreettisen filosofian osa-alueisiin  metafysiikkaan, tietoteoriaan, logiikkaan ja tieteenfilosofiaan. Opiskelija harjaantuu kurssilla johdonmukaiseen ajatteluun, näkemysten perusteluun ja tiedon erottamiseen pseudotiedosta.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn