Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Yhteiskuntafilosofia (päivitä tekstit lops 15) 

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin

• oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen keskeisten instituutioiden toimintaa

• osaa arvioida yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta

• osaa jäsentää yhteiskunnan ja yksilön suhdetta sekä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

• yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus

• yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus

• yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat,

anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat

• poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden

yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat

• nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja

identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus

 

Oppikirja: Yhteiskunnan Odysseia

Arviointi: Tehtävät, itsenäinen työskentely

 

Course content

 • Oppimisympäristö

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Kurssin itsenäinen suorittaminen

 • Kurssin muistiinpanot

 • Johdatus yhteiskuntafilosofiaan

 • 1 Ihminen ja yhteisö

 • 2 Ihminen elää luonnostaan yhteisössä

 • 3 Yhteiskunta perustuu sopimukseen

 • 4 Yhteiskuntarakenteiden kehittyminen

 • 5 Mitä valta on?

 • 6 Mihin valtaa tarvitaan?

 • 7 Kenelle valta kuuluu?

 • 8 Mitä oikeudenmukainen jako koskee?

 • 9 Oikeudenmukaisuuden peruskysymyksiä

 • 10 Oikeudenmukaisuuden malleja

 • 11 Vaatiiko oikeudenmukaisuus erojen hävittämistä?

 • 12 Poliittinen toiminta

 • 13 Laillinen ja laiton väkivalta

 • 14 Konfliktit

 • Sovelluspankki

 • Linkkiapaja

 • Kurssin sisältöihin liittyvää videomateriaalia

 • Filosofian ainereaali

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn