Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

Filosofinen etiikka

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin

• osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan

etiikan käsittein

• kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan välinein

• oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

• moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka

• moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde

oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa

• moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden

tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta

• klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet

• filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä

 

Oppikirja: Etiikan Odysseia

Arviointi: Harjoitukset, kurssikoe

 

Course content

 • Oppimisympäristö

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssin arviointi

 • Kurssikoe

 • 1 Kuka on moraalinen toimija? Keitä ovat moraalin kohteet?

 • 2 Millaisia moraaliset kysymykset ovat?

 • 3 Ovatko moraaliset arvot todellisia?

 • 4 Moraalirealismi - arvot ovat olemassa ja objektiivisia

 • 5 Miten saamme tietoa moraalista?

 • 6 Kulttuurit ja keskustelu moraalista

 • 7 Hyve-etiikka

 • 8 Deontologinen etiikka

 • 9 Seurausetiikka

 • 10 Moraali sopimuksena

 • 11 Moraali muuttuu

 • Kertausta kurssin käsitteistä + Quizlet

 • Linkkiapaja

 • Kurssin videomateriaaleja

 • Sovelluspankki

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn