Completed

FI1.15A Johdatus filosofiseen ajatteluun, Ruoveden lukio, (3. jakso 2015-16)

Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja

- tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta

- hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.

KESKEISET SISÄLLÖT

- mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet

- todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys

- tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon muodostumisessa

- yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet

- hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä

 

Oppikirja: Filosofian Odysseia 1 

Arviointi: Kurssikoe, tutkielma filosofian merkkihenkilöstä ja muu työskentely. 

 

Course content

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Oppimisympäristö

 • Kurssin muistiinpanot

 • Filosofian kurssit lukiossa

 • The Matrix (1999)

 • FI1-kurssin OMA FILOSOFIA -työ (ohjeet)

 • Tietoisku merkittävän filosofin ajattelusta

 • Filosofian jalkapallo-ottelu: Kreikka vs. Saksa finaali

 • 1 Mitä filosofia on?

 • 2 Miksi filosofiaa harjoitetaan?

 • 3 Varhaisin filosofia

 • 4 Filosofian osa-alueet

 • 5 Olemisen ja olemassaolon kysymykset

 • 6 Metafysiikka II: Onko mieli ainetta?

 • 7 Tieto-opin kysymyksiä

 • 8 Totuusteorioita

 • 9 Yhteiskuntafilosofia

 • 10 Etiikka

 • 11 Mitä muuta filosofia on?

 • Linkkiapaja

 • Kertaus Quizlet

 • Kertaus Thinglink

 • Kertaus käsitteet

 • Videomateriaaleja

 • Filosofia Pinterest

 • Sovelluspankki

 • Kurssin sisältöihin liittyvää videomateriaalia: opettajan Youtube-kanava

 • Kertauskysymyksiä

 • Filosofihakemisto

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn