Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja

- tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta

- hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

- mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet

- todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys

- tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon muodostumisessa

- yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet

- hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä

 

 

Course content

 • Oppimisympäristö

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Kurssiarviointi ja filosofian taitoja

 • Kurssin muistiinpanot

 • Filosofian kurssit lukiossa

 • Johdanto

 • Teema 1: Filosofia lähtee ihmettelystä

 • Teema 2: Miksi filosofiaa?

 • Teema 3: Filosofiset ajatuskokeet

 • Teema 4: Filosofian osa-alueet

 • Teema 5: Olemisen ja olemassaolon kysymykset

 • Teema 6: Mielenfilosofia

 • Teema 7: Tieto-opin kysymyksiä

 • Teema 8: Totuusteorioita

 • Teema 9: Yhteiskuntafilosofia

 • Teema 9 osa 2: Ihminen ja yhteisöt

 • Teema 10: Etiikka

 • Teema 11: Mitä muuta filosofia on?

 • Kertaus Thinglink

 • Kertaus Quizlet

 • Linkkiapaja

 • Videomateriaaleja

 • Sovelluspankki

 • Kertauskysymyksiä

 • Filosofihakemisto

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn