Completed

FI1.15B Johdatus filosofiseen ajatteluun, Ruoveden lukio

Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja

- tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta

- hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.

KESKEISET SISÄLLÖT

- mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet

- todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys

- tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon muodostumisessa

- yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet

- hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä

Oppikirja: Filosofian Odysseia 1 

Arviointi: Kurssikoe, tutkielma filosofian merkkihenkilöstä ja muu työskentely. 

Course content

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Oppimisympäristö

 • Kurssin muistiinpanot

 • Filosofian kurssit lukiossa

 • Esitelmä merkittävän filosofin ajattelusta

 • Filosofian jalkapallo-ottelu: Kreikka vs. Saksa finaali

 • 1 Mitä filosofia on?

 • 2 Miksi filosofiaa harjoitetaan?

 • 3 Varhaisin filosofia

 • 4 Filosofian osa-alueet

 • 5 Olemisen ja olemassaolon kysymykset

 • 6 Metafysiikka II: Onko mieli ainetta?

 • 7 Tieto-opin kysymyksiä

 • 8 Totuusteorioita

 • 9 Yhteiskuntafilosofia

 • 10 Etiikka

 • 11 Mitä muuta filosofia on?

 • Linkkiapaja

 • Kertaus

 • Videomateriaaleja

 • Filosofia Pinterest

 • Sovelluspankki

 • Kurssin sisältöihin liittyvää videomateriaalia: opettajan Youtube-kanava

 • Kertauskysymyksiä

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn