Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

 

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja

- tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta

- hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

- mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet

- todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys

- tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon muodostumisessa

- yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet

- hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä

 

Oppikirja: Filosofian Odysseia 1 

Arviointi: Kurssikoe, tutkielma filosofian merkkihenkilöstä ja muu työskentely. 

 

 

 

Course content

  • Oppimisympäristö

  • Kurssisuunnitelma

  • Kurssikoe

  • Kurssiarviointi

  • Kurssin muistiinpanot

  • Filosofian taitoja

  • Filosofian kurssit lukiossa

  • The Matrix (1999)

  • FI1-kurssin OMA FILOSOFIA -työ (ohjeet)

  • Filosofian jalkapallo-ottelu: Kreikka vs. Saksa finaali

  • Johdanto - filosofiaa eri elämänalueilla

  • 1 Mitä filosofia on?

  • 2 Miksi opiskelisin filosofiaa?

  • 3 Millainen on filosofinen ajatuskoe?

  • 4 Filosofian osa-alueet

  • 5 Olemisen ja olemassaolon kysymykset

  • 6 Metafysiikka II: Onko mieli ainetta?

  • 7 Tieto-opin kysymyksiä

  • 8 Totuusteorioita

  • 9 Yhteiskuntafilosofia

  • 9 Yhteiskuntafilosofia II - yhteisöelämän filosofiset käsitteet

  • 10 Etiikka

  • 11 Mitä muuta filosofia on?

  • Kertaus Thinglink

  • Kertaus Quizlet

  • Linkkiapaja

  • Videomateriaaleja

  • Sovelluspankki

  • Filosofia Pinterest

  • Kertauskysymyksiä

  • Filosofihakemisto

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn