Instructor

Antti Kajas

opettaja

Reviews (2)

Oliver Blumenthal
Oliver Blumenthal
"If you are enjoying course ET2: Maailmankuva, please take a moment to rate it and recommend to your friends"
Suosittelen kaikille. Tulkaa opiskelemaan. Opiskeleminen on hauskaa.

Overview

Koe ilmestyy Eliademyn Tehtävät-kansioon 21.11. klo 9.

Jos et löydä koetta sieltä, kokeile painiketta "lataa sivu uudelleen".

 

Tällä kurssilla pohdimme maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Perehdymme myös maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä.

 

Tavoitteena on, että

 • opit tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia
 • kasvatat tietämystäsi maailmankuvien perustalla olevista uskomusjärjestelmistä
 • opit kysymään ja arvioimaan väitteiden ja uskomusjärjestelmien perusteluja
 • kehität ymmärrystäsi eri instituutioiden merkityksestä maailmankuvan muokkaajina ja välittäjinä
 • jäsennät omaa maailmankuvaasi samalla pitäen sen avoimena mielekkäälle keskustelulle.

 

Keskeisiä aiheita ovat

 • maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde
 • maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja luonnosta sekä todellisuuden rakenteesta
 • maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden, näennäistieteiden ja uskontojen rajankäynti
 • koulu, media ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina
 • länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat
 • kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty ja tiedollinen luotettavuus
 • maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen arviointi.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn