ENTREPRENEURSHIP 101 - BUSINESS MODEL CANVAS

Instructor

anna R

Instructor

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kursen i Räddningsarbete ha som mål  att ge eleven kännedom om de mest centrala sätten och begreppen inom räddningsverksamheten samt verksamhetsprincipen inom räddning i trafiken. Efter genomförd kurs skall eleven kunna handla enligt enhetschefens direktiv i räddningsuppdrag.

Course content

 • Välkommen

 • 1. Grunder i vägtrafikräddning

 • 2. Arbetssäkerhet

 • 3. Dirigering av trafiken

 • 4. Fordonskonstruktioner och säkerhetsanordningar

 • 4.1 Personbilar

 • 4.2 Gas-, hybrid- och elbilar

 • 4.3 Säkerhetsanordningar

 • 5. Utrustning för vägtrafikräddning

 • 5.1 Stabilisering

 • 5.2 Batteridrivna och hydrauliska räddningsverktyg

 • 5.3 Talja, vinsch och spännrem

 • 6. Räddningsteknik

 • 6.1 Räddandet av människa

 • 6.2 Lösgörandet av dörr

 • 6.3 Svängande av och att ta bort taket

 • 6.4 Att svänga fronten framåt

 • 6.5 Svängande av taket på ett fordon som ligger på sida

 • 6.6 Lösgörande av dörren från ett fordon som ligger på tak

 • 6.7 Skapandet av en tunnel i ett fordon som ligger på tak

 • 6.8 Öppnandet av hela bilsidan

 • 6.9 Tunga fordon

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn