Instructor

Victor Nguyen

CEO - Founder

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Welcome to Pronunciation Training course,

By participating in this online course, you are on the way to improve your English pronunciation including how to voice consonants, vowels correctly and also have natural intonations. To complete the course, please follow these steps below:

1. Click on "Content" tab to watch the lesson video. A guidebook can be downloaded in session 1.
2. After  or during each lesson, please repeat after the speaker, record your voice by using your mobile device or laptop... 
3. Click on "Tasks" tab to submit your recording. The recordings will be graded by teachers at EngTalk.

You will receive a certificate granted by EngTalk and Eliademy after completing the entire course by watching all the sessions and do all the tasks required with your average score over 70, no task scores under 50, and you have been enrolling in a course at EngTalk for at least 2 months.

Hopefully, you guys will all succeed in this journey.

 

Chào mừng bạn đã đến với khóa luyện phát âm trực tuyến,

Khi tham gia khóa học này, bạn sẽ có thể cải thiện phát âm của mình khi nói tiếng Anh như việc phát âm chính xác phụ âm, nguyên âm và nói với ngữ điệu một cách tự nhiên. Để hoàn thành khóa học, bạn cần làm theo những bước sau đây:

1. Ở tab "Content", bạn có thể xem video bài học và tải về sách hướng dẫn ở bài học đầu tiên.
2. Sau khi hoặc trong khi xem video bài học, hãy thu âm giọng của bạn đọc to rõ những câu chữ mà giáo viên thị phạm trong video bằng điện thoại di động hoặc laptop...
3. Sau cùng bạn hãy nộp bản ghi âm của mình ở tab "Tasks". Bài ghi âm của bạn sẽ được chấm điểm bởi giáo viên ở EngTalk.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ nhận được một giấy chứng nhận cấp bởi EngTalk và Eliademy với điều kiện bạn đã xem toàn bộ các bài học và nộp đầy đủ các bản ghi âm của bạn, không bài nào có điểm dưới 50 và điểm trung bình khóa học của bạn phải từ 70 điểm trở lên và bạn đã và đang tham gia một trong những khóa học ở EngTalk trong vòng ít nhất 2 tháng.

Chúc các bạn thành công!
 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn