Instructor

Itthi Itthiratanakomol

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

การเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่ม

  • ช่วยเปิดโลกของเราให้กว้างขึ้น
  • ทำให้ได้เข้าถึงวัฒนธรรมใหม่ๆ
  • เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตต่างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมคุณภาพขีวิตให้ดีขึ้นได้

เป้าหมายสำคัญ คือการสื่อสารให้เข้าใจถึงเจตนาของกันและกันอย่างแม่นยำที่สุด

เนื้อหาที่สอนจะเกี่ยวกับ

  1. ไวยากรณ์ (Grammar) หรือหลักภาษา โครงสร้างของภาษา

วัฒนธรรมของแต่ละภาษานั้นมีโครงสร้างที่แตกต่างกันไป การใช้ชีวิตในยุคไอทีมีผู้ใช้ภาษาสากลเป็นหลัก
จึงจำเป็นต้องรู้วิธีที่จะสื่อสารด้วยภาษานั้นๆให้เข้าใจตรงกันได้ การเรียนเรื่องหลักไวยากรณ์จึงมีความจำเป็นระดับนึง 

 

  1. คำศัพท์ (Vocabulary)

เพื่อที่จะสามารถใช้ภาษานั้นๆ สื่อสารได้ในวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

  1. การออกเสียง (Pronounciation)

ตัวอักษรโรมัน (ABCDE...) ถูกใช้เป็นตัวอักษรของหลายๆภาษาทั่วโลก แต่การออกเสียงนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก ยกตัวอย่างแค่ภาษาอังกฤษ ยังมีหลายสำเนียง (Accent) ทั้งสำเนียงอเมริกันซึ่งก็แตกแขนงไปอีก แล้วยังมีสำเนียง อังกฤษ ออสเตรเลีย ฯลฯ

แต่ในที่นี้ เราจะให้ความสนใจกับภาษาอังกฤษสองแบบ คือ แบบอเมริกัน (American English) และ แบบสหราชอาณาจักร (British English)

 

จุดประสงค์ของการสอน คือเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับคนในสังคม ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ ที่อาจจะเหมาะสมกับรสนิยม และการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่เรียนรู้และเลือกแนวทางการใช้ชีวิตอันหลากหลายจากวัฒนธรรมต่างชาติ และที่สำคัญ การเรียนรู้ภาษาต่างชาติเพิ่ม จะเป็นการทลายกำแพงกั้นสู่วัฒนธรรมต่างๆมากมาย และทำให้สามารถสื่อสารกับคนได้มากขึ้น เท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะรับรู้ความคิดใหม่ๆจากคนมากมายทั่วโลก

Course content

  • 1) Simple, compound, and complex sentences

  • Pronounciation 1 (มีแบบฝึกหัด)

  • โปรแกรมช่วยออกเสียงตาม Phonetic

  • The English Alphabet

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn