Energiaprojekti: Energy sources in Finland

Instructor

Mari Vesala

Reviews (2)

Reko Hytinantti
Saara Kokkonen

Overview

Kurssi on projektimuotoinen tehtävä joko suomeksi tai englanniksi. Tavoitteena on selvittää, kuinka yhdestä energialähteestä tuotetaan energiaa ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Selvitetään myös, millaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia tällä energialähteellä on. Tarkoituksena kirjoittaa lyhyt kuvaus, taulukoida saatavaa energiamäärää verrattuna muihin energiamuotoihin. Mahdollisuuksien mukaan kuvia, kaavioita, käsitekarttoja. Lisäksi voit videoida jotakin energialähteesesi liittyvä kohdetta, jos haluat.

The purpose at this course is to find out how to make energy from one of the energy sources. Also you need to report the possible inviromental effects the use of this natural source will cause. You can use power point or word programs to do this report. Also numbers, pages or explain everyhing  are useful apps to do the report.

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn