ENA2 Viestintä ja vapaa-aika

Instructor

Anya Ruusuvuori

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

ENA2 Viestintä ja vapaa-aika, pakollinen

Oppiaine: Englanti, A-kieli                      Kurssin numero: 2
Kurssin nimi: Viestintä ja vapaa-aika     Pakollinen     Kurssikoodi: ENA2

Kuvaus: Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuus ”viestintä- ja mediaosaaminen” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

Oppikirjat: Open Road 2 (Otava ISBN 951-1-22483-9)

 

Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon: 

  • Kurssikokeet
  • Sanakokeet
  • Kurssiin kuuluvat tehtävät (myöhässä palauttaminen laskee arviointia) 
  • Suullinen esitys (yksin tai parin kanssa toteutettu)
  • Tuntityöskentely (valmistautuminen, aktiivinen osallistuminen)

 

COURSE SCHEDULE 

-  For detailed dates and content, see Calendar and Tasks - 

wk 6 Introduction to course + Chapter 1, Grammar: Word Order

wk 7 Chapter 2, Grammar: IT/THERE, Passive Voice

wk 8      * * * SPORTS HOLIDAY * * *

wk 9 Word Test 1, Chapter 3, Grammar: Personal Pronouns, Passive Voice

wk 10 Chapter 4,  Grammar: Passive Voice

wk 11 Word Test 2, Ch 5 Presentations Introduction, Chapter 7, grammar review + GRAMMAR TEST

wk 12 Presentations

wk 13 Word Test 3, Chapter 9 

wk 14 Word Test 4, practice for final test, FINAL TEST (no grammar)

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn