Instructor

Airit Vaitmaa

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Ülesanne: Tulemas on kooli kokkutulek. Teie klassi ülesandeks on aktusel teha meie kooli kohta Eesti NSV sarja üks episood, aastatest 1980-1990. Kasutatud dekoratsioonid, stiil ja esitatav tekst peavad olema ajastutruud. Märksõnadeks on vatimarlimask, pioneerikaelarätt, Ameerika Hääl, ÜKT ja VTK normid, roiskuv ja mädanev kapitalism, kilekott, keemilised lokid,  videodisko ja  sõjaline algõpetus - kasutage oma videos vähemalt nelja sellest loetelust.

 

Sihtgrupp: 9.klass

 

Õpikeskkonnad: Veebipõhine õpe (Eliademy), Google konto,  Google Docs, Google Slides, dropbox, MS Word, Kahoot

 

Vahendid: PC, tahvelarvutid või nutitelefonid, projektor

 

Ainetevaheline lõiming: ajalugu, eesti keel, meediaõpetus, ühiskonnaõpetus, kultuurilugu, kirjandus

 

Õpitulemused (kooskõlastatud riikliku õppekavaga):

  • õpilane toob näiteid kultuuri ja eluolu muutumisest 20.sajandi lõpul
  • õpilane kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid probleemide kirjeldamiseks
  • õpilane koostab koostöös kaasõpilastega ühisdokumente
  • õpilane suhtub internetist leitud infosse kriitiliselt 
  • õpilane leiab internetist ja kopeerib esitlusse erinevas formaadis algmaterjali, pidades kinni intellektuaalomandi kaitse headest tavadest

 

   Õpitulemused peatükkide lõikes:

  • Igapäevaelu:

1) Õpilane analüüsib 1980. aastate olmet ja igapäevaelu, võrdleb tänapäevasega

2) Õpilane koostab koostöös kaasõpilastega ühise tekstidokumendi ja esitluse

3) Õpilane suhtub kriitiliselt foorumist leitud informatsiooni

  •  Meedia:

1) Õpilane kontrollib ja kritiseerib 1980. aastate propaganda allikate sisu

2) Õpilane esitab arugmenteeritult oma seisukohti tuumajaamade ohutuse kohta

3) Õpilane toob näiteid 1980. aastate tsensuurist meedias ja keeluteemadest

  • Kool:

1) Õpilane küsitleb inimesi nende kogemuse kohta 1980-aastate koolis

2) Õpilane üldistab intervjuude kaudu saadud informatsiooni

3) Õpilane produtseerib lühikese videouudise

 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn